Ościeżnica regulowana – co warto o niej wiedzieć?

Ościeżnica regulowana ma ościeżnice i nadproże (elementy ramy) o regulowanej szerokości. Każdy z elementów ramy składa się z dwóch podłużnych elementów połączonych ze sobą połączonymi szynami i kanałami. Podczas użytkowania elementy ramy są regulowane na żądaną szerokość i blokowane w pożądanym miejscu. Pozwala to na montaż elementów w otworze drzwiowym w taki sam sposób, jak w ościeżnicy o stałej szerokości.

Regulowana ościeżnica drzwi – czyli jaka?

Termin „regulowana szerokość” jest używany jako termin ogólny obejmujący:

  •  regulowaną gardziel, to znaczy otwór w ramie, do którego pasuje ściana,
  • regulowaną głębokość ościeża, to jest całkowity wymiar ościeżnicy od strony czołowej.

Ościeżnica drzwi posiada ramę, której elementy można dopasować do grubości ściany przed montażem, a następnie zablokować w wyregulowanej pozycji, dzięki czemu można ją zamontować w taki sam sposób, jak tradycyjną ościeżnicę nieregulowaną.

Regulowana ościeżnica drzwi - czyli jaka?

Ościeżnica regulowana – w jaki sposób się ją montuje?

W przypadku montażu ościeżnic wewnętrznych o regulowanej szerokości zwykle stosuje się elementy ościeżnicy, np. ościeżnice i nadproże, dopasowując je do grubości muru, a następnie mocując je do ściany za pomocą mocnej pianki montażowej. Wielu producentów ościeżnic zaleca wzmocnienie montażu dodatkowymi kołkami rozporowymi lub kotwami montażowymi. Jest to stosunkowo skomplikowana procedura w porównaniu z montażem ościeżnicy o stałej szerokości, dlatego przed montażem ościeżnicy regulowanej warto zasięgnąć porady fachowca.